Stany Zjednoczone posiadają bogate zasoby surowców mineralnych – największe na świecie zasoby złota (ok. 262 mln uncji); wydobywa się m.in. ropę naftową (Alaska i Teksas – ok. 50% wydobycia, ponadto Nizina Zatokowa, szelf Zatoki Meksykańskiej, Luizjana, Kansas, Oklahoma, Nowy Meksyk, Wyoming, Kalifornia) i gaz ziemny (2 miejsce na świecie – złoża towarzyszą ropie); zasoby ropy szacowane na 4 mld t są na wyczerpaniu, a wysokie koszty ich eksploatacji ograniczają ekonomiczny sens wydobycia. Korzystnie usytuowane są obliczane na 220 mld t zasoby węgla kamiennego, głównie koksującego i antracytu (2. miejsce w świecie w wydobyciu, 1. w eksporcie), skoncentrowane na Wielkich Równinach, w Appalachach i Górach Skalistych, w Pensylwanii, Wirginii Zachodniej, Kentucky, Wyoming, Illinois. Ponadto zasoby rud uranu (Nowy Meksyk, Wyoming, Utah, Kolorado), żelaza (Minnesota, Alabama, Missouri, Utah, Wyoming), miedzi (Arizona, Utah, Nowy Meksyk), cynku i ołowiu mocno wyczerpane (Missouri, Idaho, Montana, Arizona, Tennessee), boksytów (Arkansas, Alabama), molibdenu i wanadu (Kolorado, Utah, Arizona), fosforytów (1. miejsce w świecie – Floryda, Karolina Północna, Idaho, Utah), siarki (1. miejsce w świecie – wybrzeże Zatoki Meksykańskiej, Luizjana, Teksas), soli potasowych (Carlsbad w Nowym Meksyku), soli kamiennej (1. miejsce w świecie – Luizjana, Teksas, Ohio), srebra (Idaho, Alaska, Nevada), złota (Idaho, Kalifornia, Alaska, Nevada), platyny (Montana); rozmiar produkcji przemysłowej USA sprawia, że zasoby krajowe w wielu dziedzinach nie zaspokajają zapotrzebowania na surowce mineralne i dlatego kraj ten jest ich największym importerem w świecie (zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego, rud żelaza, miedzi, cynku i ołowiu, cyny, boksytów, uranu, manganu, kobaltu, antymonu i innych).