Trzy z pięciu wejść do Parku Narodowego Yellowstone zostało ponownie otwarte dla turystów. Park zamknięto kilka dni temu z powodu silnych powodzi. 

Długie kolejki turystów ustawiły się, aby wejść do Parku – liczba wpuszczanych osób jest nadal ograniczona, ponieważ kilka dróg zostało zmytych.

Na razie samochody z tablicami rejestracyjnymi z numerami parzystymi są wpuszczane tylko w dni parzyste, a tablice o numerach nieparzystych – w nieparzyste. Urzędnicy Parku rozważają również system rezerwacji online.