W amerykańskim Kongresie złożono projekt ustawy mający na celu utworzenie krajowej listy zakazu lotów dla sprawiających problemy pasażerów.

Ponadpartyjna ustawa o ochronie przed agresywnymi pasażerami umożliwiłaby Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) „zarządzanie programem” do przechowywania danych pasażerów dopuszczających się nadużyć.

Lista zakazu lotów dotyczyłaby osób ukaranych grzywną czy skazanych za napaść na członków załogi. W zależności od wagi przestępstwa TSA określałoby, jak długo pasażer miałby zakaz latania,

W 2022 roku Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zarejestrowała prawie 2500 zgłoszeń dot. problemów z pasażerami.