Sieć rzeczna kraju jest ogólnie dobrze rozwinięta, lecz nierównomiernie rozmieszczona ze względu na układ opadów atmosferycznych, które mają istotny wpływ na ilość rzek i innych cieków wodny. System rzeczny USA można podzielić na wschodni i zachodni, a zasadniczą linię podziału stanowi dział wodny najwyższych partii Gór Skalistych. Góry te dzielą kraj na dwa zlewiska: pacyficzne na zachód od linii działu, i atlantyckie na wschód od tejże linii.

Zlewisko pacyficzne

Zajmuje niecałe 25% powierzchni kraju i wyróżnia się tam 4 główne systemy wodne i piąty na terenie Alaski.

Północne zlewisko pacyficzne obejmuje dorzecze rzeki Kolumbia i jej największy dopływ – rzekę Snake. Do tego zlewiska należą rzeki spływają do Pacyfiku z Gór Nadbrzeżnych. Kolumbia ma 1995 km długości i odwadnia obszar o powierzchni 668 tys. km². Południowe zlewisko pacyficzne obejmuje dorzecze rzek San Joaquin i Sacramento, oraz dopływy z gór Sierra Nevada. Krótkie rzeki spływają także ze zboczy Gór Nadbrzeżnych.

Zlewisko Wielkiej Kotliny to suchy teren bezodpływowy, występują ta rzeki okresowe. Rzeki te zasilane są roztopami z pobliskich gór. Występują tam liczne słone, często zupełnie wyschnięte jeziora. Największe Wielkie Jezioro Słone w Utah ma zmienną powierzchnię, gdzie największy obszar lustra wynosi około 6 tys. km². W sąsiedniej Nevadzie występują liczne solniska i słone jeziora, całkowicie wyschnięte, jak wspomniane wcześniej Groom Lake.

W skład zlewiska Oceanu Spokojnego należy także rzeka Kolorado. Jej dorzecze obejmuje podobne rozmiary co płynące na północnym zachodzie rzeka Kolumbia. Kolorado jest długie na 2320 km i przez tysiące lat wyżłobiła ogromne kaniony. Kolorado zasilane jest przez wody pochodzące z wysokogórskich śniegów.

Zlewisko Morza Beringa i Zatoki Alaski wchodzi w skład Pacyfiku i obejmuje obszar stanu Alaska. Największy obszar obejmuje dorzecze Jukonu, rzeka ta odwadnia 1 12 mln km². Rzeka ta ma długość 2848 km, a jej górny odcinek znajduje się na terytorium Kanady. Rzeka ta zamarza na okres ośmiu miesięcy. Reszta rzek Alaski to cieki nie posiadają dobrze rozwiniętych dorzeczy i w porównanie z Jukonem są krótkie. Cechą tych rzek są lejkowate ujścia.

Zlewisko atlantyckie

Zlewisko to obejmuje największy obszar kraju; największym systemem rzecznym jest rzeka Missisipi, wraz z jej najdłuższym dopływem Missouri. Łączna ich długość wynosi 5970 km, a odwadniany obszar obejmuje 3,25 mln km². Obszar jaki obejmuje Missisipi to tereny leżące między Kordylierami a Wielkimi Jeziorami i Appalachami. Wschodnia część tego systemu wodnego jest wilgotna i otrzymuje duże ilości opadów, przez co występuje tam gęsta sieć rzeczna. Zachodnie dorzecze Missisipi jest suche, a większość rzek bierze swój początek w Górach Skalistych, dlatego też sieć rzeczna jest gęsta. Missisipi uchodzi do Zatoki Meksykańskiej, które jest częścią Atlantyku, tam tworzy ogromną deltę o powierzchni 36 tys. km².

Zachodnie zlewisko Zatoki Meksykańskiej obejmuje wyżyny Teksasu i Nowego Meksyku. Największym systemem wodnym jest Rio Grande z największym dopływem Pecos. Wschodnie zlewisko Zatoki Meksykańskiej i południowe zlewisko Atlantyku stanowią jeden region hydrograficzny. Wszystkie rzeki tego regionu, z wyjątkiem tych na Florydzie spływają z najwyższych pasm Appalachów. Jedną z najdłuższych rzek tego regionu jest Alabama o długości 1173 km. Większość rzek które uchodzą do Oceanu Atlantyckiego ma od 500 do 600 km długości. Są to takie rzeki jak Savannah, Roanoke, czy płynąca przez stolicę kraju Potomak. Na nizinnym i płaskimi półwyspie Florydy, sieć rzeczna jest słabo rozwinięta, gdzie główna przyczyną jest występowanie krasowego podłoża. Liczne są tam jeziora i bagna. Największym jeziorem na Florydzie jest Okeechobee o powierzchni 1812 km² i głębokości zaledwie 6 m.

Północne zlewisko Atlantyku jest niewielkim obszarem hydrograficznym. Występują tam rzeki spływające z gór Adirondack oraz gór i wyżyn Nowej Anglii. Największą rzeką tego obszaru jest Susquehanna o długości 714 km. W tym regionie znajduje się duża liczna polodowcowych jezior.

Dorzecze Wielkich Jezior i Rzeki Św. Wawrzyńca, zajmuje na terenie USA mały obszar. Centrum tego dorzecza stanowi zespół Wielkich Jezior, które połączone są w jeden system z Rzeką Św. Wawrzyńca. Długość całego systemu wynosi 3762 km². Wielkie Jeziora są głębokimi zbiornikami wodnymi, przez co są największymi zbiornikami wody słodkiej na Ziemi. Największym jeziorem leżącym w całości terenie USA jest jezioro Michigan o powierzchni 57 866 km² i głębokości do 281 m. Pozostałe jeziora są zbiornikami granicznymi z Kanadą. Należą do nich: Jezioro Górne o powierzchni 82 103 km² i głębokości do 406 m, jezioro Huron o powierzchni 59 806 km², i jezioro Erie o powierzchni 25 657 km² i głębokości do 64 m. Ostatnim jeziorem, jest Jezioro Ontario, od którego swój początek bierze Rzeka Św. Wawrzyńca. Jezioro to ma powierzchnię 19 800 km², a głębokość jego sięga 244 m.