W wyniku blokad i kryzysu w branży turystycznej PKB Stanów Zjednoczonych o połowę w 2020 r.

Według danych amerykańskiego Krajowego Biura Podróży i Turystyki (NTTO) Travel & Tourism Satellite Account, opracowanych przez Bureau of Economic Analysis, całkowity wynik wypracowany przez sektor turystyczny spadł o 982,5 mld USD (-50,1%) w 2020 r. (978,4 mld USD) w porównaniu z 2019 r. (1,96 bln USD)

W wyniku kryzysu wywołanego przez pandemię najbardziej ucierpiały usługi pasażerskie związane z transportem lotniczym (spadek o prawie 214,7 mld USD w 2020 r.), następnie usługi gastronomiczne oraz bary/restauracje (spadek o 131,1 mld USD), zakwaterowanie dla podróżnych (spadek o 124,6 mld USD) oraz zakupy związane z turystyką (spadek o 123,5 mld USD). Te cztery segmenty turystycznego sektora odpowiadały za 60,4 proc. całkowitego spadku w branży w 2020 r.

Całkowite zatrudnienie związane z turystyką obniżyło się o 3,2 mln – z 9,5 mln w 2019 r. do 6,3 mln w 2020 r. – co stanowiło 34,2% całkowitego spadku zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych w latach 2019-2020 (9,3 mln).

Całkowity wkład branży turystycznej w PKB USA spadł o 267,9 mld USD – z 624,7 mld USD (2,9% PKB) w 2019 r. do 356,8 mld USD (1,7% PKB) w 2020 r. – co z kolei stanowiło ponad połowę (56%) całkowitego spadku PKB USA (478,8 mld USD) w latach 2019-2020.