Miasto Nowy Jork zwolniło hotele z obowiązku opłacania podatku od obłożenia pokoi w okresie miesięcy letnich.

Burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio, ma nadzieję, że w ten sposób uda się ożywić turystykę w mieście. Zwolnienie z podatku nastąpi na okres trzech miesięcy, począwszy od dnia 1 czerwca 2021 r.

Obecna stawka podatku od obłożenia hotelu wynosi 5,8 proc.. Miasto twierdzi, że wpływy z podatków od hoteli spadły o 89 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

„Niezwykle ważne jest, abyśmy pomogli branży, która jest bardzo uzależniona od ruchu turystycznego, a wyeliminowanie podatku od obłożenia pokoi hotelowych w okresie letnim to dobry krok” – powiedział przewodniczący Rady Miejskiej Corey Johnson.