Amerykanie wydali we wrześniu15,5 mld dol. na podróże zagraniczne, co dało bilans deficytu handlowego w wysokości 802 mln dol. miesięcznie.

Według danych opublikowanych przez National Travel and Tourism Office (NTTO), we wrześniu 2022 roku zagraniczni turyści wydali w Stanach Zjednoczonych prawie 14,7 mld dol. na podróże i działania związane z turystyką, co stanowi wzrost o ponad 110 proc. w porównaniu z wrześniem 2021.

Natomiast Amerykanie wydali 15,5 mld dol. na podróże za granicę, co dało bilans deficytu handlowego w wysokości 802 mln dol. miesięcznie – trzeci miesięczny bilans deficytu handlowego na podróże i turystykę w USA od 2022 roku.

Od początku roku (od stycznia do września 2022 r.) zagraniczni goście wydali ponad 112,1 mld dol. na podróże, towary i usługi związane z turystyką w USA (o ponad 106 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku), co dało średnio prawie prawie 411 mln dol. dziennie wpływu do gospodarki USA.