Granicę Stanów Zjednoczonych Ameryki przekroczyć można na podstawie paszportu. Nie jest wymagana minimalna ważność paszportu. Dokument musi być ważny. Ważność dokumentu podróży wpływa na ustalenie maksymalnej długości pobytu w USA.

Wiza nie jest potrzebna jeśli podróż ma charakter biznesowy lub turystyczny a planowany pobyt nie przekracza 90 dni.

Wymagana jest ważna ESTA. Posiadacze ważnych wiz turystycznych/biznesowych nie muszą rejestrować ESTA.

ESTA to komputerowy system umożliwiający podróżowanie do Stanów Zjednoczonych bez wizy. Osoby z 40 krajów uczestniczących w „Programie bezwizowym” otrzymują 90-dniowe pozwolenie na pobyt w Stanach Zjednoczonych dzięki „Elektronicznemu systemowi autoryzacji podróży”.

Małoletni podróżujący samodzielnie lub bez rodzica/ów, opiekuna/ów prawnych powinien być zaopatrzony w zgodę notarialnie poświadczoną i przetłumaczoną na język angielski.

Ograniczenie długości pobytu:

  • maksymalnie 90 dni przy wjeździe na ESTA – ostateczna decyzja należy do urzędnika Customs and Border Protection
  • maksymalnie 6 miesięcy przy wjeździe na wizie – ostateczna decyzja należy do urzędnika Customs and Border Protection

Pamiętaj, aby każdorazowo sprawdzić na stemplu wjazdowym w paszporcie, jak długi okres pobytu został przyznany. Wiele lotnisk w USA zaprzestało stemplowania paszportów stemplem wjazdowym przy wjeździe do USA. Zamiast tego przy każdym wjeździe do USA amerykański Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP) tworzy elektroniczny zapis wjazdu (I-94). Swój status można sprawdzić tutaj: https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94

Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po Stanach Zjednoczonych. Pamiętaj jednak, że nie wolno bez zezwolenia wkraczać na tereny prywatne. Zazwyczaj są one oznakowane komunikatem Private Property – No Tresspasing.