Amerykańskie hotele w 2022 r. wypłaciły pracownikom ponad 104 mld dol. wynagrodzeń i świadczeń, a razem z branżami powiązanymi suma przekazana zatrudnionym wzrosła do 463 mld dol. 

Z danych American Hotel & Lodging Association (AHLA) i Oxford Economics wynika, że amerykańskie hotele zapewniają 8,3 mln miejsc pracy, co odpowiada prawie jednemu na 25 miejsc pracy w USA .

Ponadto, w 2022 r. goście hotelowi wydali łącznie ponad 691 mld dol. na zakwaterowanie, transport, żywność i napoje, zakupy detaliczne i inne wydatki. Na każde 100 dolarów wydane na zakwaterowanie goście hotelowi wydali kolejne 220 dolarów podczas podróży.

Hotele wypłaciły w zeszłym roku pracownikom ponad 104 dol. wynagrodzeń, a razem z branżami powiązanymi suma przekazana zatrudnionym wyniosła 463 mld dol.

W 2022 r. hotele wygenerowały bezpośrednio 72,4 mld dol. wpływów z podatków federalnych, stanowych i lokalnych oraz zapewniły prawie 211,2 mld dol. łącznych wpływów z tych podatków.