Sekretarz stanu USA Antony Blinken spotkał się z w niedzielę w Ramallah z prezydentem Palestyny ​​Mahmoudem Abbasem.

Podczas spotkania Antony Blinken podkreślił, że priorytetem zawsze powinno być znalezienie rozwiązania politycznego, które zakończyłoby izraelską okupację Palestyny ​​w granicach z 1967 r. ze Wschodnią Jerozolimą jako jej stolicą.

Wezwał do rozwiązania takich kwestii jak problem uchodźców i uwolnienie wszystkich więźniów – pod nadzorem Kwartetu (Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania i Francja) i zgodnie z międzynarodowymi rezolucjami.

Abbas omówił z Blinkenem sposoby ożywienia palestyńsko-izraelskiego procesu pokojowego, ponownego otwarcia konsulatu USA w Jerozolimie i siedziby Organizacji Wyzwolenia Palestyny ​​(OWP) w Waszyngtonie. Rozmowy dotyczyły także wznowienia przez USA wsparcia finansowego dla Autonomii Palestyńskiej, które zostało zawieszone przez byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Abbas zaznaczył, że żadna partia nie pociąga Izraela do odpowiedzialności za swoje działania, zauważając, że „działa on jako państwo ponad wszelkim prawem”.

Blinken ze swojej strony podkreślił, że Stany Zjednoczone są zobowiązane do odbudowy stosunków z Autonomią Palestyńską i narodem palestyńskim. „Koncentrujemy się na promowaniu palestyńskich praw obywatelskich i praw człowieka, wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego” – dodał.

„Będziemy pracować nad zapobieganiem działaniom obu stron, które mogłyby wywołać napięcia” – zaznaczył Blinken, włączając w to ekspansję osiedli, przemoc ze strony osadników, wyburzenia domów, eksmisje, płatności dla osób skazanych za terroryzm i podżeganie do przemocy.

Blinken przybył do Ramallah po wizycie w Izraelu, gdzie spotkał się z premierem i innymi izraelskimi urzędnikami. Podróż Blinkena obejmuje również wizyty w Maroku i Algierii.