W związku z zagrożeniem zamachami terrorystycznymi Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) wprowadził narodowy system powiadamiania o zagrożeniach terrorystycznych (NTAS). W ramach tego systemu departament okresowo publikuje biuletyn informujący o ogólnych i potencjalnych zagrożeniach terrorystycznych. Jeśli zagrożenie wzrasta, departament ogłasza podniesiony poziom zagrożenia – Elavated Alert. Jeśli zbliża się konkretne zagrożenie, wprowadzany jest Imminent Alert. NTAS zamieszcza komunikaty o zagrożeniach terrorystycznych na stronie internetowej DHS oraz w mediach społecznościowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

W wielu miejscach publicznych, które mogą być celami ataków terrorystycznych, obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa. Są to przede wszystkim:

  • kontrole bagażu,
  • kontrole osobiste mieszkańców i turystów,
  • większa liczba funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Dotyczy to głównie lotnisk krajowych i międzynarodowych oraz innych miejsc publicznych:

  • urzędów,
  • stadionów,
  • super- i hipermarketów
  • hal wystawowych,
  • wejść do wieżowców.

Służby stosują wzmożone środki bezpieczeństwa również w okresie świątecznym (4 lipca, Święto Dziękczynienia, ramadan, Boże Narodzenie).

Zaostrzone przepisy bezpieczeństwa na lotniskach powodują, że trzeba przybyć tam od 2 do 3 godzin przed odlotem samolotu. Wprowadzono także ograniczenia dotyczące przewożonego bagażu. Przed podróżą zasięgnij aktualnych informacji u przewoźnika.

Jeśli zauważysz podejrzane sytuacje i zachowania, DHS i FBI zachęcają do informowania o tym służb pod nr telefonu alarmowego 911.

W większości wielkich miast amerykańskich istnieje duże zagrożenie przestępczością kryminalną. Dotyczy to zwłaszcza biednych dzielnic, ale także centrów miast wyludniających się zwykle wieczorem.

Od czerwca do listopada zagrożeniem są huragany. Jeśli planujesz wyjazd w tym okresie, zapoznaj się z ostrzeżeniami meteorologicznymi:

Przydatne informacje znajdziesz także:

W niektórych regionach Stanów Zjednoczonych zdarzają się trzęsienia ziemi. Informacje i porady, jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu lub huraganu, znajdziesz na stronie.